MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKASI

TAAHHÜT;

İnci GS Yuasa olarak, şikayetleri ele alma sürecini tanımlamayı, uygulamayı ve sürekliliğini sağlamayı taahhüt ederiz. 

KAPASİTE;

İşletmelerimize gelen şikayetleri ele almak için yeterli kaynaklar oluşturulmuş ve bu kaynakların erişilebilirliği sağlanmıştır. Aynı zaman da bu kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması için gerekli yönetim mekanizması kurulmuş ve işleyişi sağlanmıştır. 

ŞEFFAFLIK;

İnci GS Yuasa olarak oluşturduğumuz ve uygulamaya aldığımız, şikayetleri ele alma sürecimiz hakkında, kurumsal ve bireysel tüm müşterilerimize, personelimize ve diğer ilgili taraflara bilgilendirme yapılmıştır.  Ürünlerimiz ve/veya hizmetlerimiz hakkında oluşan her türlü; soru, talep, memnuniyet ve şikayet benzeri geri bildirim ve başvurular tarafımıza iletilebilir. 

ERİŞİLEBİLİRLİK;

Başvuru ve geri bildirimler için, 444 5 258(AKÜ) numaralı çağrı merkezi hattımız ve internet sitelerimiz www.incigsyuasa.com, www.inciaku.com, www.easaku.com, üzerinden bize erişim sağlanabilir.  Hugel Akü ve Blizzaro Akü sitelerimiz yapım aşamasındadır.

CEVAP VEREBİLİRLİK;

Başvuru ve geri bildirimler Müşteri Deneyimleri Departmanı tarafından kayıt altına alınır, ilgili kaydın takibi için oluşturulan kayıt numarasının, bildirim sahibine sms, e-posta, ya da telefon yoluyla bildirimi sağlanır. 

TARAFSIZLIK;

İşletmemize ulaşan her bir bildirim, şikayetlerin ele alınması sürecimiz kapsamında objektif, adil, tarafsız ve önyargısız bir şekilde değerlendirilir. 

ÜCRET;

İşletmelerimize ulaşan bildirimlerin, sürecimiz kapsamında değerlendirilmesi sırasında başvuru sahiplerinden hiçbir ad altında herhangi bir ücret talep edilmez, bu süreç başvuru sahipleri için ücretsizdir. 

BİLGİ BÜTÜNLÜĞÜ;

İnci GS Yuasa, şikayetleri ele alma sürecinde, bilgilerin doğru olmasını, yanlış yönlendirmemesini ve toplanan verinin konuyla ilgili, doğru, tam, anlamlı ve faydalı olmasını sağlanmaktadır. 

GİZLİLİK;

İnci GS Yuasa, şikayetleri ele alma süreci kapsamında, bildirim sahiplerinden aldığı kişisel bilgileri gizlilik prensibi çerçevesinde hiçbir departman ve/veya kurum/kuruluş ile paylaşmamaktadır. Kişisel bilgiler her zaman kişisel verilerin korunması kanununa göre gizli tutulmaktadır. Ancak bu bilgiler, bildirim sahibinin açıkça rıza göstermesi veya kanunen zorunluluk oluşması durumunda açıklanabilir. 

MÜŞTERİ ODAKLILIK;

Memnuniyetini sağlamayı hedeflediğimiz müşterilerimize, şirket politikalarımız ve yasal mevzuatlar çerçevesinde uygulanabilir çözümler sunarak, beklentilerini karşılamak ve haklarını korumak konusunda özen gösterilmektedir. 

HESAP VERİLEBİLİRLİK;

İşletmelerimize gelen tüm geri bildirim ve başvurular kayıt altına alınarak değerlendirilir, değerlendirme sonucu alınan kararlar, gerekçeleriyle birlikte başvuru sahiplerine geri bildirilir. 

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME;

İnci GS Yuasa olarak, şikayetleri ele alma sürecimizdeki iyileştirmeye açık alanları, sürekli iyileştirme felsefesiyle tespit edip, ele alarak sürecimizin her zaman daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi hedeflenmektedir. 

YETERLİLİK;

İşletmelerimize gelen bildirimleri ele alan personelin, kişisel yeterliliklerinin tam olması ve ihtiyaçlara göre güncel tutulması hedeflenmektedir. 

DAKİKLİK;

İnci GS Yuasa olarak, gelen bildirimlerin konusuna ve değerlendirmesin de kullanılan yöntemin niteliğine bağlı olarak mümkün olan en kısa sürede ele alınması ve sonuçlandırılması hedeflenmektedir. 

İnci GS Yuasa olarak; müşterilerimizle uzun süreli ilişkiler kurmak amacıyla, yasal mevzuatlara dayalı olarak finansal, operasyonel, kurumsal ve ekonomik şartları da göz önünde bulundurarak, çalışanlarımızı ve tüm paydaşlarımızı sürece dahil edip, tarafımıza ulaşan bildirimlerin her biri için zamanında çözüm üretip, müşteri memnuniyetine ve ürün/hizmet kalitemizin sürekli gelişimine katkı sağlamayı, yukarıdaki prensipler ışığında taahhüt ederiz.

Kadir KAYMAKÇI İcra Direktörü
Akünü Bul