Yuasa Arge Desktop

AR-GE Merkezi

Faaliyet Alanları

İnci GS Yuasa Ar-Ge Merkezi, güneş enerjisi ve rüzgar türbinleri gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına, otomotiv sektörünün ve enerji depolama sistemlerine ihtiyaç duyan diğer sektörlerin değişen ihtiyaçlarına ve müşterilerinin beklentilerine yönelik çalışmalarla faaliyetlerini yürütmektedir. İnci GS Yuasa Ar-Ge mühendisleri, 2006 yılından bugüne hibrit ve elektrikli araç bataryaları ile ilgili çalışmalarına devam etmektedir.

İnci GS Yuasa, 1 Eylül 2009 tarihinde sektöründe bir ilki gerçekleştirerek Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi belgesi almaya hak kazanmıştır. Gelişen kadrosu ve kaynakları ile İnci GS Yuasa Ar-Ge Merkezi, nitelik ve nicelik olarak yükselen değerlerle bir çok başarılı yeni projeye imza atmaktadır.

İnci GS Yuasa Ar-Ge Merkezi sektöründe ilk, Türkiye’de ise 54. Ar-Ge Merkezi olma özelliğini taşıyor.

İnovasyon

2 Arge Turkiye Ilk

İnci GS Yuasa'dan Yenilikler

Sürdürülebilir bir başarı için Ar-Ge faaliyetlerinin önemini bilen İnci GS Yuasa, dünyadaki enerji depolama sorununa çözüm odaklı projeler geliştiren öncü çalışmalarıyla sektöründe bir çok ilki gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmeye devam etmektedir.

İnci GS Yuasa, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen ve 5 farklı kategoride Türkiye’nin en inovatif şirketlerinin seçildiği İnovaLİG yarışmasında, sektöründe yeniliklerin ve ilklerin elçisi olarak öne çıkan İnci GS Yuasa “İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü”kategorisinde birinci oldu.

Fikri Haklar

Yıllar İtibariyle Endüstriyel Tasarım ve Faydalı Modellerin Adetsel Gelişimi

İnci GS Yuasa, 2005 yılından bu yana sürdürdüğü yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucunda 67 patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model belgesi almıştır. Yapılan çalışmalar ve geliştirilen teknolojilere paralel olarak alınan bu belgeler ile İnci GS Yuasa, geliştirdiği ürünleri koruma altına alarak pazardaki öncülüğünü bir kez daha kanıtlamıştır.

Enerji depolama alanında yarının teknolojilerini geliştirmek için İnci GS Yuasa Ar-Ge faaliyetlerine tüm hızıyla devam etmektedir.

İş Birlikleri

Organizasyonlar
OTEP
Otomotiv Teknoloji Platformu
TSE
Fotovoltaik Ayna Komitesi
OSD
Otomotiv Sanayi Derneği
TAYSAD
Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği
GENSED
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği
AKÜDER
Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği
ALABC
Advanced Lead Acid Battery Consortium
IEES
Enerji Sistemleri ve Elektrokimya Enstitüsü
EUROBAT
Association of European Storage Battery Manufacturers
UFTP
Ulusal Fotovoltaik Teknoloji Platformu
Üniversiteler

Ege Üniversitesi

Celal Bayar Üniversitesi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

İstanbul Teknik Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Araştırma Kuruluşları
İnci Akü / TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü
Batarya Teknolojileri ile İlgili İşbirliği
İnci Akü / TÜBİTAK MAM
Endüstriyel Ortaklık Programı
TÜBİTAK / TÜSSİDE
Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü
Bulgaristan Bilimler Akademisi
Akünü Bul